Comprovador portàtil de dureses.

  • Indicat per a materials ferris amb un pes mínim de 2 Kg i gruix adequat
  • Gamma de mesurament des de 120 fins a 740 Brinell
  • Taula de conversió
Referència 9000
Denominació Escleròmetre AGFOR
Dimensions Ø 20×170 mm
Pes 180 g
Comparteix aquest contingut

Contacti amb nosaltres

Altres productes STEMP